خانه  :: اساتید  :: اخبار

لیست دروس حضوری
دانشجویان دوره کارشناسی دانشکده علوم انسانیجهت دریافت فایل کلیک کنید.


ارسال شده در مورخه: 15-01-1401

آخرين اخبار با موضوع: دانشکده علوم انسانی

برگزاری جلسه دفاع از رساله دکتری

عنوان رساله :" نظریه ی قیام صدوری و پیامدهای معرفت شناختی آن" (16-12-1401)

   

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد گروه فلسفه

آقای علی مصطفوی دانشجوی کارشناسی ارشد فلسفه دین (18-11-1401)

   

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد گروه فلسفه

خانم فرشته فراهانی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته فلسفه اخلاق (18-11-1401)

   

برگزاری جلسه دفاع از رساله کارشناسی ارشد گروه فلسفه

"معنا شناسي صفات الهي از ديدگاه علامه طباطبايي و مكتب كريپكي" (18-11-1401)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دانشکده علوم انسانی

لیست دروس حضوری