خانه  :: اساتید  :: اخبار

برگزاری سمینار گروه فیزیک
دوشنبه 22 فروردین ساعت 14:00 الی 15:00لینک ورود:

https://ac1.znu.ac.ir/class-4001280820_02
شرکت کنندگان گرامی بعد از وارد شدن به لینک مذکور نام و نام خانوادگی خود را وارد نمایید.


 


ارسال شده در مورخه: 21-01-1401

آخرين اخبار با موضوع: دانشکده علوم

زمان و مکان مصاحبه دکتری دانشکده علوم

7 خرداد الی 11 تیر، ساختمان شماره 4 دانشکده علوم، سالن سمینار (06-03-1402)

   

کارگاه آموزشی یک روزه XPS

19 اردیبهشت 1402ساعت 8:30 الی 17 سالن سمینار شماره 1 دانشکده علوم طبیعی (18-02-1402)

   

تغییر زمان برگزاری آزمون جامع دانشجویان دکتری فیزیک

به تاریخ 20، 21 و 22 خرداد ماه (17-02-1402)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دانشکده علوم

اطلاعیه برگزاری آزمون جامع دانشجویان دکتری شیمی