خانه  :: اساتید  :: اخبار

جلسه دفاع از رساله دکتری
تخمین ارزش اصلاحی میزان تجمع کلر در برگ ژنوتیپ¬های توتون شرقی با استفاده از نشانگرهای مولکولیجلسه دفاع از رساله دکتری

تخمین ارزش اصلاحی میزان تجمع کلر در برگ ژنوتیپ­های توتون شرقی با استفاده از نشانگرهای مولکولی

 

ارائه کننده : پرویز گودرزی مکری

دانشجوی رشته (گرایش) : تولید و ژنتیک گیاهی-اصلاح نباتات

استاد راهنما :       دکتر بهرام ملکی زنجانی دکتر رضا درویش زاده                                                               

روز :دوشنبه     مورخ : 29/01/1401        ساعت :  11           مکان : سالن آمفی تئاتر دانشکده کشاورزی


ارسال شده در مورخه: 28-01-1401

آخرين اخبار با موضوع: دانشکده کشاورزی

کارگاه آموزشی جیره نویسی طیور

انجمن علمی گروه علوم دامی دانشگاه زنجان با همکاری آموزش های آزاد دانشکده کشاورزی برگزار میکند (12-03-1402)

   

اطلاع رسانی و بررسی جزییات (چالشها و جوایز) رویداد فناورانه آپیک

بدین وسیله از تمام دانشجویان تحصیلات تکمیلی، مشاوران و دبیران محترم انجمن های علمی دانشکده کشاورزی برای شرکت.. (09-03-1402)

   

سخنرانی علمی با عنوان مهارت راه اندازی کسب و کار

گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی با همکاری معاونت پژوهشی دانشکده کشاورزی برگزار می کند (06-03-1402)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دانشکده کشاورزی

دستیابی به ۲۱۰ درصد بره از شیر گرفته به ازای میش زایش کرده...