خانه  :: اساتید  :: اخبار

تاسیس رشته کارشناسی ارشد - برق مخابرات گرایش میدان و امواج
دانشگاه زنجان برای مهرماه 1401 دررشته کارشناسی ارشد - برق مخابرات گرایش میدان و امواج دانشجو می پذیرددانشگاه زنجان برای مهرماه 1401 دررشته کارشناسی ارشد - برق مخابرات گرایش میدان و امواج دانشجو می پذیرد


ارسال شده در مورخه: 07-02-1401

آخرين اخبار با موضوع: اداره برنامه ریزی آموزش و گسترش رشته ها

تاسیس رشته کارشناسی ارشد - برق مخابرات گرایش میدان و امواج

دانشگاه زنجان برای مهرماه 1401 دررشته کارشناسی ارشد - برق مخابرات گرایش میدان و امواج دانشجو می پذیرد (07-02-1401)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
اداره برنامه ریزی آموزش و گسترش رشته ها

تاسیس رشته کارشناسی ارشد - برق مخابرات گرایش میدان و امواج