خانه  :: اساتید  :: اخبار

انتخاب واحد درس کارآموزی و پروژه در ترم تابستان
روزهای دوشنبه و سه شنبه 26 و 27 اردیبهشت در سامانه گلستان 

دانشجویان متقاضی درس کارآموزی و پروژه درترم تابستان روزهای دوشنبه و سه شنبه 26 و 27 اردیبهشت در سامانه گلستان انتخاب واحد نمایند.

در صورت عدم انتخاب واحد، تاریخ انتخاب واحد تمدید نخواهد شد.

 


ارسال شده در مورخه: 25-02-1401

آخرين اخبار با موضوع: دانشکده علوم

برگزاری سخنرانی علمی گروه زمین شناسی در ارتباط با هفته پژوهش

عنوان سخنرانی: تکامل تکتونیکی- چینه ای حوضه رسوبی مغان از زمان کرتاسه (18-10-1401)

   

سمینار علمی گروه زمین شناسی

تکامل تکتونیکی- چینه ای حوضه رسوبی مغان از زمان کرتاسه (10-10-1401)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دانشکده علوم

درگذشت جناب آقای دکتر رشید صبوری شجاعی