خانه  :: اساتید  :: اخبار

شروع به کار انجمن نژادی گوسفند افشاری در دانشکده کشاورزی
-پیرو مصوبات شورای گروه علوم دامی و دانشکده کشاورزی و صدور مجوز پروانه فعالیت انجمن نژادی گوسفند افشاری از طرف وزارت کشور و فرماندار محترم استان زنجان و ثبت آن در اداره ثبت شرکت ها این انجمن مردم نهاد فعالیت خود را بطور رسمی در دفتر انجمن واقع در گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان آغاز نمود. این انجمن به همت اعضای محترم هیات علمی دانشگاه زنجان و اعضای محترم سازمان جهاد کشاورزی و فعالین بخش خصوصی تشکیل و تاسیس گردیده تا در راستای بهبود و پیشرفت گوسفند نژاد افشاری فعالیت نماید. اهداف کلی این انجمن تدوین استراتژی های پرورشی، اصلاح نژادی، تغذیه ای و فیزیولوژی مرتبط با گوسفند نژاد افشاری، همکاری در حمایت و حفاظت از گوسفند نژاد افشاری به عنوان يك سرمايه ملي، ترویج و توسعه بهره برداری از این نژاد ارزشمند ایرانی میباشد، که به همت اعضای محترم و همکاری کمیته های مختلف اجرایی شاهد پیشرفت این نژاد در سرتاسر کشور خواهیم بود.

ارسال شده در مورخه: 25-05-1401

آخرين اخبار با موضوع: دانشکده کشاورزی

دوره مقدماتی آمار ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی گروه علوم وصنایع غذایی

با همکاری گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی و معاونت پژوهشی دانشکده کشاورزی (02-08-1402)

   

انجمن علمی علوم و مهندسی باغبانی دانشگاه زنجان برگزار می‌کند

استخراج اسانس گیاهان دارویی و تولید صابون‌های دارویی (30-07-1402)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دانشکده کشاورزی

اولین رویداد خدمات برون دانشگاهی و انتقال دانش