خانه  :: اساتید  :: اخبار

شروع به کار انجمن نژادی گوسفند افشاری در دانشکده کشاورزی
-پیرو مصوبات شورای گروه علوم دامی و دانشکده کشاورزی و صدور مجوز پروانه فعالیت انجمن نژادی گوسفند افشاری از طرف وزارت کشور و فرماندار محترم استان زنجان و ثبت آن در اداره ثبت شرکت ها این انجمن مردم نهاد فعالیت خود را بطور رسمی در دفتر انجمن واقع در گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان آغاز نمود. این انجمن به همت اعضای محترم هیات علمی دانشگاه زنجان و اعضای محترم سازمان جهاد کشاورزی و فعالین بخش خصوصی تشکیل و تاسیس گردیده تا در راستای بهبود و پیشرفت گوسفند نژاد افشاری فعالیت نماید. اهداف کلی این انجمن تدوین استراتژی های پرورشی، اصلاح نژادی، تغذیه ای و فیزیولوژی مرتبط با گوسفند نژاد افشاری، همکاری در حمایت و حفاظت از گوسفند نژاد افشاری به عنوان يك سرمايه ملي، ترویج و توسعه بهره برداری از این نژاد ارزشمند ایرانی میباشد، که به همت اعضای محترم و همکاری کمیته های مختلف اجرایی شاهد پیشرفت این نژاد در سرتاسر کشور خواهیم بود.

ارسال شده در مورخه: 25-05-1401

آخرين اخبار با موضوع: دانشکده کشاورزی

سخنرانی با عنوان فعالیت های فناورانه و دانش بنیان در حوزه کشاورزی

زمان: دوشنبه 14 آذر ماه مکان : آمفی تئاتر دانشکده کشاورزی قدیم (13-09-1401)

   

قابل توجه دانشجویان دکتری علوم و مهندسی باغبانی

امتحان کتبی آزمون جامع دکتری علوم ومهندسی باغبانی (12-09-1401)

   

برگزاری سخنرانی علمی به مناسبت گرامیداشت هفته پژوهش

خاک های مشکل آفرین در ارتباط با سازه های آبی تحليل و توصيه هاي فني (12-09-1401)

   

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد علوم و مهندسی باغبانی

زمان ارائه درس سمینار، گرایش میوه کاری، سبزیکاری و گیاهان دارویی . . . (08-09-1401)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دانشکده کشاورزی

بازگشت دوباره شور و نشاط دانشجویی پساکرونایی