خانه  :: اساتید  :: اخبار

جلسه دفاع از رساله دکتری
ارزیابی پاسخ های اکوفیزیولوژیک توده های بالنگوی شهری به کاربردبرخی مواد ضدتعرق در شرایط دیمعنوان : ارزیابی پاسخ­های اکوفیزیولوژیک توده­های بالنگوی شهری  به کاربردبرخی مواد ضدتعرق در شرایط دیم

ارائه کننده : سعیده سادات کرمانی پوربقائی

دانشجوی رشته (گرایش) : زراعت(اکولوژی گیاهان زراعی)

استاد راهنما :       جناب آقای دکتر پوریوسف- جناب آقای دکتر یوسفی                                       

استاد مشاور :       جناب آقای دکتر رفیعی                    

روز :        چهارشنبه       مورخ :      23 /06/ 1401 ساعت : 14-16     مکان : سالن آمفی تئاتر دانشکده کشاورزی


ارسال شده در مورخه: 21-06-1401

آخرين اخبار با موضوع: دانشکده کشاورزی

سخنرانی علمی با عنوان مهارت راه اندازی کسب و کار

گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی با همکاری معاونت پژوهشی دانشکده کشاورزی برگزار می کند (06-03-1402)

   

گزارش سخنرانی علمی و کارگاه تخصصی قهوه و نوشیدنی

توسط گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی با همکاری معاونت پژوهشی دانشکده کشاورزی در روز دوشنبه 1 خرداد ماه 1402 (03-03-1402)

   

سخنرانی و کارگاه تخصصی قهوه و نوشیدنی

گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی با همکاری معاونت پژوهشی دانشکده کشاورزی برگزار می نماید (30-02-1402)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دانشکده کشاورزی

دستیابی به ۲۱۰ درصد بره از شیر گرفته به ازای میش زایش کرده...