خانه  :: اساتید  :: اخبار

برنامه بازیهای مسابقات فوتسال درون دانشگاهی دانشجویان پسر (یادواره شهد
معاونت دانشجویی 

برنامه بازیهای مسابقات فوتسال درون دانشگاهی دانشجویان پسر (یادواره شهدای دانشگاه)پائیز 1401

                                                                                                                                         

روز و تاریخ مسابقه

ساعت بازی

تیمها

شماره

بازی

 

 

 

شنبه 30/07/1401

18:30

شهید عسگرنژاد-     شهید فرجامی

1

 

19:30

شهید علیخانی - شهید خرازی

2

 

20:30

شهید بهشتی-  شهید علم الهدی

3

 

21:30

شهید دباغی-    شهید شهریاری

4

 

 

دوشنبه 02/8/1401

 

18:30

شهید باقری -شهید بابازاده

5

 

19:30

شهید دیالمه- -شهید رنجبر

6

 

20:30

شهید باکری- شهید همت

7

 

21:30

شهید احمدی روشن-شهید ناصربخت

8

 

 

چهارشنبه 04/8/1401

 

18:30

شهید باقری- - شهید حاجی لویی

9

 

19:30

شهید دیالمه    -  -شهید نوری

10

 

20:30

شهید باکری- شهید حاجی محمدی

11

 

21:30

شهید احمدی روشن-شهید دباغی

12

 

22:30

شهید چمران -شهید ناصربخت

13

 

 

شنبه 07/8/1401

 

 

 

18:30

شهید عسگرنژاد-شهید بابازاده

14

 

19:30

شهید علیخانی-  -شهید رنجبر

15

 

20:30

شهید بهشتی-شهید همت

16

 

21:30

شهیدشهریاری-شهید ناصربخت

17

 

 

 

 

 

 

دوشنبه 09/8/1401

18:30

شهید فرجامی-    شهید بابازاده

18

 

19:30

شهید خرازی-  -شهید رنجبر

19

 

20:30

شهید علم الهدی- شهید همت

20

 

21:30

شهید دباغی-شهید ناصربخت

21

 

22:30

شهید احمدی روشن-شهید چمران

22

 

 

چهارشنبه 11/8/1401

 

18:30

شهید عسگرنژاد-شهید حاجی لویی

23

 

19:30

شهید علیخانی-  -شهید نوری

24

 

20:30

شهید بهشتی- شهید حاجی محمدی

25

 

21:30

شهید احمدی روشن-شهید شهریاری

26

 

 

شنبه 14/8/1401

 

18:30

شهید عسگرنژاد-شهید باقری

27

 

19:30

شهید علیخانی-  -شهیددیالمه

28

 

20:30

شهید بهشتی- شهید باکری

29

 

21:30

شهید حاجی لویی-شهید فرجامی

30

 

22:30

شهید چمران-شهید دباغی

31

 

 

دو شنبه 16/8/1401

 

18:30

شهید حاجیلویی-شهید بابازاده

32

 

19:30

شهید نوری- -شهیدرنجبر

33

 

20:30

شهید حاجی محمدی-شهید همت

34

 

21:30

شهید علم الهدی-شهید باکری

35

 

 

چهارشنبه 18/8/1401

18:30

شهید حاجی محمدی-علم الهدی

36

 

19:30

شهید نوری-شهید رنجبر

37

 

20:30

شهید فرجامی-شهید باقری

38

 

21:30

شهید خرازی-شهید دیالمه

39

 

22:30

شهید چمران .................. شهید شهریاری 40  

 

شنبه 21/8/1401

18:30

اول گروه ( آ)                    با دوم گروه( د)

41

 

19:30

اول گروه  (د)                  با دوم گروه(آ)

42

 

20:30

اول گروه (ب)                   با دوم گروه(سی)

43

 

21:30

اول گروه   (سی)                با دوم گروه(ب)

44

 

دوشنبه 23/8/1401

20

برنده بازی 37-با برنده 38

45

 

21

برنده بازی 39-با برنده بازی 40

46

 

متعاقبا اعلام می شود.

نیمه نهایی 20

بازنده بازی 41 -با بازنده بازی 42

47

 

فینال 21

برنده بازی 41   -با برنده بازی 42

48

 

 

 

 

 

 


کلیه بازیها در سالن رعد (شماره 1 برادران سابق) واقع در ساختمان معاونت دانشجویی برگزار خواهد شد.

 

*همراه داشتن کارت دانشجویی در موقع مسابقه الزامیست . در غیر این صورت از شرکت در مسابقات جلوگیری بعمل خواهد آمد*

*اگر تیمی بیش از 10 دقیقه طبق برنامه مسابقات در سالن حضور نداشته باشد تیم حاضر بعنوان برنده مسابقه اعلام می گردد*

*برنامه بازیها از طریق سایت اداره تربیت بدنی اطلاع رسانی می شود.در واقع مرجع اصلی خبر سایت اداره  می باشد *

مسئولین برگزاری : بسیج دانشجویی با همکاری مدیریت تربیت بدنی 

                                                                                              ناظر مسابقات :  مدیریت تربیت بدنی دانشگاه


ارسال شده در مورخه: 30-07-1401

آخرين اخبار با موضوع: معاونت دانشجویی

جایزه البرز ویژه نخبگان

شصت و یکمین سال جایزه البرز ویژه نخبگان (07-10-1401)

   

جایزه البرز

معاونت دانشجویی (23-09-1401)

   

روزجهانی مبارزه با ایدز

روز جهاني مبارزه با HIV/AIDS (14-09-1401)

   

جشنواره ملی سلامت

اولین جشنواره ملی سلامت دانشجویان (09-09-1401)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
معاونت دانشجویی

آموزش استفاده از شبکه و اینترنت در خوابگاههای دانشجویی