خانه  :: اساتید  :: اخبار

اطلاعیه برگزاری آزمون جامع دانشجویان دکتری دانشکده کشاورزی
(نیمسال اول 02-1401)بدینوسیله به اطلاع دانشجویان دکتری می رساند که زمان برگزاری آزمون جامع گروههای مختلف دانشکده کشاورزی به شرح جدول ذیل می باشد

گروه

زمان آموزن کتبی

زمان آزمون شفاهی

علوم دامی

1401/9/20

1401/9/27

مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

1401/9/27

1401/9/28

ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی

1401/9/26

1401/9/27

خاکشناسی

1401/9/14

1401/9/28

باغبانی

1401/9/21

1401/9/28

گیاهپزشکی

1401/9/21

1401/9/27

 

ارسال شده در مورخه: 05-09-1401

آخرين اخبار با موضوع: دانشکده کشاورزی

بازدید از مجتمع بزرگ کشت و صنعت و دامپروری مغان

بازدید اعضای هیات علمی دانشکده کشاورزی از مجتمع بزرگ کشت و صنعت و دامپروری مغان (05-03-1403)

   

درخواست کاردانشجویی برای واحد انفورماتیک ساختمان جدید کشاورزی

دانشجویان متقاضی آشنا به کامپیوتر ترجیحا ارشد یا دکتری، با شماره 02433054574 ، تماس حاصل نمایند. (24-02-1403)

   

اطلاعیه برگزاری آزمون جامع دانشجوان دکتری گروه علوم دامی

قابل توجه دانشجویان گرامی: آزمون جامع ترم دوم سالاتحصیلی ۴۰۲-۴۰۳ در تاریخ های زیر . . . (12-02-1403)

   

قابل توجه دانشجویان محترم مقطع کارشناسی دانشکده کشاورزی

انتخاب واحد ترم تابستان(کارآموزی)در تاریخ 17 و 18 اردیبهشت می باشد و به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد. . . (05-02-1403)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دانشکده کشاورزی

اولین رویداد خدمات برون دانشگاهی و انتقال دانش