خانه  :: اساتید  :: اخبار

قابل توجه دانشجویان ساکن در خوابگاه‌های دانشجویی
قابل توجه دانشجویان ساکن در خوابگاه‌های دانشجوییقابل توجه دانشجویان محترم ساکن در خوابگاه‌های دانشجویی

  با توجه به دستورالعمل صندوق رفاه دانشجویان مبنی بر پرداخت اجاره بهای خوابگاهی در ابتدای هر نیم‌سال تحصیلی، ضروریست دانشجویان ساکن در خوابگاه‌هاي دولتي که تاکنون موفق به پرداخت اجاره بهاي خوابگاه نشده‌اند نسبت به پرداخت بدهی خوابگاه خود حداکثر تا تاریخ 1401/10/30 از طریق سامانه صندوق رفاه به آدرسhttp://bp.swf.ir  اقدام نمایند.

انتخاب واحد نيمسال آينده در سامانه گلستان منوط به پرداخت اجاره بهاي نيمسال جاري  خواهد بود.

  1. انتخاب واحد دانشجويان ساکن در خوابگاههاي دانشجويي در صورت واريز اجاره بهاء و پس از تاييد اداره خوابگاه‌ها مجاز خواهد شد.
  2. استفاده از خوابگاه در نیم‌سال بعد مشروط به تسویه بدهی اجاره بهاء خوابگاه خواهد بود.
  3. دانشجويان ساکن در خوابگاه‌هاي صدرا، ورقايي و رنجبر جهت واريز اجاره بهاي خوابگاه به اتاق‌هاي 11 و 14 معاونت دانشجويي مراجعه نمايند.                                                                                                                                                                                                                                             معاونت دانشجویی                                                                                                                                        اداره خوابگاه‌ها

ارسال شده در مورخه: 05-10-1401

آخرين اخبار با موضوع: اداره خوابگاهها

برنامه زمانی تعطیلی و بازگشایی خوابگاه‌ها

برنامه زمانی تعطیلی و بازگشایی خوابگاه‌ها در ایام عید نوروز (17-12-1401)

   

انتخاب اینترنتی خوابگاه

انتخاب اینترنتی خوابگاه ویژه دانشجویان کارشناسی دختر ورودی 1400 روزانه (17-11-1401)

   

اطلاعیه اداره خوابگاه‌ها

اطلاعیه اداره خوابگاه‌ها (11-11-1401)

   

قابل توجه دانشجویان ساکن در خوابگاه‌های دولتی (ویژه دانشجویان دختر)

قابل توجه دانشجویان ساکن در خوابگاه‌های دولتی (ویژه دانشجویان دختر) در خصوص جابجایی اتاق (03-11-1401)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
اداره خوابگاهها

اطلاعیه بازگشایی خوابگاه‌ها