خانه  :: اساتید  :: اخبار

کارگاه عملی " کشت سلول های تک هسته ایی خون محیطی انسان PBMCs
برگزاری کارگاه عملی"کشت سلول های تک هسته ایی خون محیطی انسان PBMCs (مونوسیت و لنفوسیت)در پژوهشکدهپژوهشکده فناوری های نوین زیستی کارگاه عملی " کشت سلول های تک هسته ایی خون محیطی انسان PBMCs (مونوسیت و لنفوسیت) " برگزار می کند:

سرفصل ها

*      ویژگی های ریخت شناسی مونوسیت ها و لنفوسیت ها

*      نحوه جداسازی ، شمارش ، کشت و تیمار مونوسیت ها و لنفوسیت ها

*      انواع مارکرهای سطحی  اختصاصی مونوسیت ها و لنفوسیت ها در فلوسایتومتری و نحوه اندازه گیری خلوص آن ها

*      آنالیز آپوپتوز و نکروز در تست  Anexin-PI در فلوسایتومتری با استفاده از FCS express  و flowing

زمان

سه شنبه سیزدهم دیماه 1401

محل برگزاری: پژوهشکده فناوری های نوین زیستی ساعت 8:30

هزینه ثبت نام:  یکصدهزارتومان برای دانشجویان دانشگاه زنجان و پانصدهزارتومان برای سایر شرکت کنندگان

شماره های تماس جهت ثبت نام:  09131069579- 09014095440 -02433054253- 02433054254- 02433054255

در وقت غیر اداری در ایتا پیام دهید (لینک دریافت پوستر کارگاه)


ارسال شده در مورخه: 10-10-1401

آخرين اخبار با موضوع: پژوهشکده فناوریهای نوین زیستی

آگهی واگذاری مدیریت خانه حیوانات

واگذاری مدیریت خانه حیوانات پژوهشکده فناوری های نوین زیستی (22-12-1401)

   

حمایت از چاپ مقالات کاربردی اساتید و دانشجویان

حمایت از چاپ مقالات کاربردی اساتید و دانشجویان در نشریه علمی - تخصصی زیست فناوری گیاهان دارویی (20-12-1401)

   

جلسات پیگیری ردیف اعتباری پژوهشکده در وزارت علوم

جلسات پیگیری ردیف اعتباری پژوهشکده در وزارت علوم و نیز نحوه ارتقا همکاریها با ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان (15-12-1401)

   

دعوت به همکاری

دعوت به همکاری در پژوهش تولید رویان دام سبک با کمک فناوری کریسپر (03-12-1401)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
پژوهشکده فناوریهای نوین زیستی

برگزاری چهارمین کنگره بین المللی و پنجمین همایش ملی زیست فناوری