خانه  :: اساتید  :: اخبار

برگزاری جلسه دفاع از رساله کارشناسی ارشد گروه فلسفه
"معنا شناسي صفات الهي از ديدگاه علامه طباطبايي و مكتب كريپكي"برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد گروه فلسفه

آقای محمد تقی دستجردی

عنوان رساله :

"معنا شناسي صفات الهي از ديدگاه علامه طباطبايي و مكتب كريپكي"

به راهنمایی اقای دکتر فتح زاده ومشاوره خانم دکتر کاوندی

درتاریخ 1401/11/19

ساعت :8 صبح

مکان : سالن شریعتی دانشکده علوم انسانی


ارسال شده در مورخه: 18-11-1401

آخرين اخبار با موضوع: دانشکده علوم انسانی

زمان برگزاری آزمون جامع دکتری فلسفه

روز شنبه مورخ 1403/4/2 ساعت 9 صبح در دفتر گروه فلسفه برگزار خواهد شد. (30-03-1403)

   

برگزاره امتحانات دانشکده علوم انسانی

قوانین و مقررات و زمان برگزاری امتحانات دانشکده علوم انسانی (30-03-1403)

   

برگزاری امتحانات دانشکده علوم انسانی

قوانین و مقررات و زمان برگزاری امتحانات دانشکده علوم انسانی (22-03-1403)

   

کنفرانس ملی

نخستین کنفرانس ملی توسعه همکاری های صنعت و دانشگاه (30-02-1403)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دانشکده علوم انسانی

بازدید از مرکز مهرانه استان زنجان