خانه  :: اساتید  :: اخبار

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد گروه فلسفه
خانم فرشته فراهانی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته فلسفه اخلاقبرگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد گروه فلسفه

خانم فرشته فراهانی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته فلسفه اخلاق

عنوان رساله :

" مباني فلسفي اخلاق در مكتب فرانكفورت"

به راهنمایی اقای دکتر فتح زاده ومشاوره دکتر رهام شرف

درتاریخ 19/11/1401

ساعت :11

مکان : کلاس 222 علوم انسانی


ارسال شده در مورخه: 18-11-1401

آخرين اخبار با موضوع: دانشکده علوم انسانی

زمان برگزاری آزمون جامع دکتری فلسفه

روز شنبه مورخ 1403/4/2 ساعت 9 صبح در دفتر گروه فلسفه برگزار خواهد شد. (30-03-1403)

   

برگزاره امتحانات دانشکده علوم انسانی

قوانین و مقررات و زمان برگزاری امتحانات دانشکده علوم انسانی (30-03-1403)

   

برگزاری امتحانات دانشکده علوم انسانی

قوانین و مقررات و زمان برگزاری امتحانات دانشکده علوم انسانی (22-03-1403)

   

کنفرانس ملی

نخستین کنفرانس ملی توسعه همکاری های صنعت و دانشگاه (30-02-1403)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دانشکده علوم انسانی

بازدید از مرکز مهرانه استان زنجان