خانه  :: اساتید  :: اخبار

عدم امکان افزایش اعتبار کارت‌های تغذیه دانشجویان
از پایان وقت اداری مورخه 1401/12/20تا پایان سال جاری امکان افزایش اعتبار کارت تغذیه وجود نخواهد داشت.
ارسال شده در مورخه: 15-12-1401