خانه  :: اساتید  :: اخبار

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع گرایش مدلسازی سیستم ها
راه اندازی مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع گرایش مدلسازی سیستم ها و تحلیل دادهدانشکده مهندسی در مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع گرایش مدلسازی سیستم ها و تحلیل داده از مهرماه 1402 دانشجو می پذیرد.


ارسال شده در مورخه: 12-02-1402

آخرين اخبار با موضوع: اداره برنامه ریزی آموزش و گسترش رشته ها

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع گرایش مدلسازی سیستم ها

راه اندازی مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع گرایش مدلسازی سیستم ها و تحلیل داده (12-02-1402)

   

ایجاد مقطع کارشناسی ارشد مجازی در نجوم و اختر فیزیک

دانشگاه زنجان مقطع کارشناسی ارشد مجازی در نجوم و اختر فیزیک برای مهرماه 1402 دانشجو می پذیرد. (27-01-1402)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
اداره برنامه ریزی آموزش و گسترش رشته ها

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع گرایش مدلسازی سیستم ها