خانه  :: اساتید  :: اخبار

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع گرایش مدلسازی سیستم ها
راه اندازی مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع گرایش مدلسازی سیستم ها و تحلیل دادهدانشکده مهندسی در مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع گرایش مدلسازی سیستم ها و تحلیل داده از مهرماه 1402 دانشجو می پذیرد.


ارسال شده در مورخه: 12-02-1402

آخرين اخبار با موضوع: اداره برنامه ریزی آموزش و گسترش رشته ها

همکاری اساتید مدعو دانشگاه زنجان

مراحل همکاری اساتید مدعو دانشگاه زنجان (09-10-1402)

   

دکتری تخصصی چینه شناسی و فسیل شناسی

گروه زمین شناسی دانشگاه زنجان در مقطع دکتری تخصصی چینه شناسی و فسیل شناسی برای سال جدید دانشجو می پذیرد (05-09-1402)

   

ایجاد مقطع کارشناسی ارشد مهندسی شیمی گرایش بیوتکنولوژی

گروه مهندسی شیمی گرایش بیوتکنولوژی مقطع کارشناسی ارشد از مهرماه سال 1403دانشجو می پذیرد. (29-08-1402)

   

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع گرایش مدلسازی سیستم ها

راه اندازی مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع گرایش مدلسازی سیستم ها و تحلیل داده (12-02-1402)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
اداره برنامه ریزی آموزش و گسترش رشته ها

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع گرایش مدلسازی سیستم ها