خانه  :: اساتید  :: اخبار

موسسه حکمت سهرودی و فرهنگستان علوم ومدرسه عالی ودانشگاه شهید مطهری
"همایش بین المللی شیخ اشراق و دنیای جدید" زنجان زمان : 23 و24 اردیبهشت 1402 مکان :هتل پیامموسسه حکمت سهرودی و فرهنگستان علوم ومدرسه عالی

 ودانشگاه شهید مطهری

با همکاری دانشگاه زنجان

 و سایرمراکز دانشگاهی برگزار می کند

"همایش بین المللی شیخ اشراق و دنیای جدید"

زنجان 23 و24 اردیبهشت 1402

هتل پیام

"برنامه همایش به پیوست می باشد ."

 

 


ارسال شده در مورخه: 20-02-1402

آخرين اخبار با موضوع: دانشکده علوم انسانی

جلسه هم اندیشی با موضوع

روش های اثر بخشی آموزشی (14-05-1402)

   

برنامه امتحانات دانشکده علوم انسانی

برنامه امتحانات نيمسال دوم سال 1402 (27-03-1402)

   

برگزاری

مصاحبه دکتری دانشکده علوم انسانی گروه فلسفه (21-03-1402)

   

آزمون جامع دکتری گروه فلسفه

درتاریخ 1402/3/16 دردفتر گروه برگزار خواهد شد (16-03-1402)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دانشکده علوم انسانی

برنامه امتحانات دانشکده علوم انسانی