خانه  :: اساتید  :: اخبار

مرکز مشاوره و سلامت روان
بازدید از غرفه همیاران سلامت روان در جشنواره رویشبازدید ریاست محترم دانشگاه، معاونت محترم فرهنگی و رییس محترم مرکز مشاوره از غرفه همیاران سلامت روان در جشنواره رویش روز یکشنبه 1402/2/17


ارسال شده در مورخه: 24-02-1402

آخرين اخبار با موضوع: معاونت دانشجویی

انتخاب کارشناس مرکز بهداشت و درمان دانشگاه

به عنوان کارشناس منتخب مراکز بهداشت و درمان منطقه سه ،همچنین کارشناس منتخب کشوری (08-05-1402)

   

مرکز مشاوره و سبک زندگی

بازدید دبیر محترم منطقه 3 از مرکز مشاوره و سبک زندگی (02-05-1402)

   

مرکز مشاوره و سبک زندگی

گفتگوی صمیمانه همیاران سلامت روان و دانشجویان (10-03-1402)

   

مرکز مشاوره

از برگه ی خالی تا نتیجه ی عالی (08-03-1402)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
معاونت دانشجویی

مرکز مشاوره و سبک زندگی