خانه  :: اساتید  :: اخبار

مرکز مشاوره و سلامت روان
بازدید از غرفه همیاران سلامت روان در جشنواره رویشبازدید ریاست محترم دانشگاه، معاونت محترم فرهنگی و رییس محترم مرکز مشاوره از غرفه همیاران سلامت روان در جشنواره رویش روز یکشنبه 1402/2/17


ارسال شده در مورخه: 24-02-1402

آخرين اخبار با موضوع: معاونت دانشجویی

جشنواره دانشجوی نمونه

معاونت دانشجویی (07-11-1402)

   

تعطیلی استخر

معاونت دانشجویی (29-09-1402)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
معاونت دانشجویی

مرکز مشاوره و سبک زندگی