خانه  :: اساتید  :: اخبار

بحث آزاد(به زبان انگلیسی) با هم در مورد این موضوعات صحبت خواهیم کرد:
* چرا خواب میبینیم، * علم و معنای نهان خوابهایمان، * رویاهای شفاف و دژاوو، ...بحث آزاد(به زبان انگلیسی)
با هم در مورد این موضوعات صحبت خواهیم کرد:
* چرا خواب میبینیم،
* علم و معنای نهان خوابهایمان،
* رویاهای شفاف و دژاوو، ...
زمان: دوشنبه 1 خرداد ساعت 10:30 الی 12
مکان: کلاس 221
ظرفیت سالن: 20 الی 25 نفر

ارسال شده در مورخه: 27-02-1402

آخرين اخبار با موضوع: دانشکده علوم انسانی

جلسه هم اندیشی با موضوع

روش های اثر بخشی آموزشی (14-05-1402)

   

برنامه امتحانات دانشکده علوم انسانی

برنامه امتحانات نيمسال دوم سال 1402 (27-03-1402)

   

برگزاری

مصاحبه دکتری دانشکده علوم انسانی گروه فلسفه (21-03-1402)

   

آزمون جامع دکتری گروه فلسفه

درتاریخ 1402/3/16 دردفتر گروه برگزار خواهد شد (16-03-1402)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دانشکده علوم انسانی

برنامه امتحانات دانشکده علوم انسانی