خانه  :: اساتید  :: اخبار

انجمن زبان انگلیسی برگزار میکند
دومین جلسه ی بحث آزاد به زبان انگلیسی 

انجمن زبان انگلیسی برگزار میکند:

دومین جلسه ی بحث آزاد به زبان انگلیسی 

در این جلسات میکوشیم، هر بار در جوّی دوستانه به بحث در باب موضوعات مختلف، آشنایی با دیدگاه های متفاوت و یادگیری مفاهیم جدید بپردازیم.

روز دوشنبه هشتم خرداد ماه / دانشکده ی علوم انسانی / کلاس 221 / ساعت 10:30 منتظر شما عزیزان هستیم.


ارسال شده در مورخه: 07-03-1402

آخرين اخبار با موضوع: دانشکده علوم انسانی

جلسه هم اندیشی با موضوع

روش های اثر بخشی آموزشی (14-05-1402)

   

برنامه امتحانات دانشکده علوم انسانی

برنامه امتحانات نيمسال دوم سال 1402 (27-03-1402)

   

برگزاری

مصاحبه دکتری دانشکده علوم انسانی گروه فلسفه (21-03-1402)

   

آزمون جامع دکتری گروه فلسفه

درتاریخ 1402/3/16 دردفتر گروه برگزار خواهد شد (16-03-1402)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دانشکده علوم انسانی

برنامه امتحانات دانشکده علوم انسانی