خانه  :: اساتید  :: اخبار

رتبه‌بندی تایمز آسیایی 2023
با حضور دانشگاه زنجانبر اساس نتایج جدید اعلام شده در رتبه بندی تایمز برای دانشگاه های آسیایی، دانشگاه زنجان حائز رتبه 401-500 بین دانشگاه های آسایی شده است. در این رتبه بندی به شکل مجزا از رتبه بندی اصلی تایمز، کیفیت دانشگاه های آسیایی بررسی می شود. از ایران 65 دانشگاه موفق به حضور در این رتبه­ بندی شده اند. اطلاعات مؤسسات در بازه زمانی 2017 تا 2021 معیار رتبه­ بندی بوده است. در این رتبه بندی آموزش (25 درصد)، معروفیت بین المللی (7/5 درصد) پژوهش (30 درصد)، استناد (30 درصد) و درآمدهای صنعتی (7/5 درصد) دارای تأثیر هستند.

بر اساس این رتبه بندی؛ جایگاه دانشگاه زنجان بین دانشگاه های جامع وزارت عتف همراه با دانشگاه هایی مثل اصفهان، سمنان، باهنر، بوعلی و یزد، در رده 18 تا 27 است. همچنین زیر رتبه های دانشگاه در حوزه های درآمد صنعتی، معروفیت بین المللی و ارجاعات، در بین دانشگاه های جامع وزارت عتف به ترتیب 12، 17 و 18 است.  برای اطلاعات کاملتر به لینک مراجعه شود.      


ارسال شده در مورخه: 07-04-1402

آخرين اخبار با موضوع: اهم دستاوردها، افتخارات، نشان های دانشگاه

دانشمندان یک درصد برتر دانشگاه زنجان

با اعلام مؤسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری (ISC) (27-08-1402)

   

عضو هیأت علمی دانشگاه زنجان بعنوان سرآمد علمی انتخاب شد

دکتر علی رمضانی؛ عضو هیأت علمی گروه شیمی بعنوان سرآمد علمی سال 1402 انتخاب شد (16-07-1402)

   

کسب رتبه الف توسط

مجله تأملات فلسفی (05-06-1402)

   

کسب جایزه دوم در اولین رویداد مکانی ایران ژئو

توسط هیات علمی دانشگاه (17-04-1402)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
اهم دستاوردها، افتخارات، نشان های دانشگاه

عضو هیأت علمی دانشگاه زنجان با عنوان نمونه کشوری معرفی و تجلیل شد