خانه  :: اساتید  :: اخبار

بازدید اعضای شورای اجرایی انجمن ریاضی ایران از دانشگاه زنجان
در خصوص امکانات و محل برگزاری 54 امین کنفرانس ریاضی ایراناعضای شورای اجرایی انجمن ریاضی ایران، جناب آقای دکتر محمد صال‌مصلحیان (رییس انجمن ریاضی ایران)، جناب آقای دکتر احمد صفاپور (خزانه‌دار انجمن ریاضی ایران)، جناب آقای دکتر محمد جلوداری ممقانی (عضو)، جناب آقای دکتر مسعود آرین‌نژاد (عضو)، جناب آقای دکتر علی مرصّعی (دبیر 54 امین کنفرانس ریاضی ایران و مدیر گروه)، سرکار خانم اکرم صادقی (رییس دبیرخانه انجمن ریاضی)، در روز پنجشنبه مورخ 29 تیرماه 1402 از امکانات و فضای فیزیکی محل برگزاری 54 امین کنفرانس ریاضی ایران در 3-1 شهریورماه 1402 که به میزبانی گروه ریاضی و علوم کامپیوتر دانشگاه زنجان برگزار خواهد شد بازدید نموده و پیشنهادهای خود را در این خصوص به دبیر کنفرانس اعلام نمودند.