خانه  :: اساتید  :: اخبار

اطلاعیه اداره خوابگاهها
تغییر زمان انتخاب خوابگاه برای دانشجویان کارشناسی دختر (ویژه ورودی ‌های 99،400 و بهمن 98)قابل توجه دانشجویان محترم (ویژه دانشجویان کارشناسی دختر ورودی‌های 99،400 و بهمن 98)

 با توجه به تعطیلی دانشگاه در روز چهارشنبه مورخ 1402/5/11 زمان انتخاب اینترنتی خوابگاه برای دانشجویان کارشناسی دختر (ورودی‌های 99، 400 و بهمن 98) به روز شنبه مورخ 1402/5/14 موکول شد.

                                                                                                             اداره خوابگاه‌ها


ارسال شده در مورخه: 10-05-1402

آخرين اخبار با موضوع: اداره خوابگاهها

اطلاعیه اداره خوابگاهها

اطلاعیه اداره خوابگاه‌ها در خصوص پرداخت اجاره بهای خوابگااه (14-08-1402)

   

اطلاعیه اداره خوابگاهها

اطلاعیه اداره خوابگاه‌ها در خصوص پرداخت اجاره بهای خوابگااه (29-07-1402)

   

اطلاعیه اداره خوابگاهها

در خصوص زمان واگذاری خوابگاه برای نیمسال اول 1403-1402 (26-06-1402)

   

اطلاعیه اداره خوابگاهها

انتخاب اینترنتی خوابگاه (ویژه دانشجویان کارشناسی ورودی 1401) (14-06-1402)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
اداره خوابگاهها

انتخاب اینترنتی خوابگاه برای نیمسال اول سال تحصیلی 1403-1402