خانه  :: اساتید  :: اخبار

جلسه دفاع از رساله دکتری
بررسی اثر تغییرات دما و دی اکسید کربن بر کارایی علف کش توتال در کنترل علفهای هرزعنوان : بررسی اثر تغییرات دما و دی اکسید کربن بر کارایی علف کش توتال در کنترل علفهای هرز

ارائه کننده : یوسف قاضی خانلو ثانی

دانشجوی رشته (گرایش) : زراعت گرایش اکولوژی گیاهان زراعی

استاد راهنما :       دکتر خلیل جمشیدی، دکتر علیرضا یوسفی                                              

استاد مشاور :       دکتر فرید شکاری، dr Jose Louis Gonzalez Andujar، Nicholas E. Korres                                

روز :                سه شنبه مورخ :    28/06/1402         ساعت :  10-8                       مکان : سالن آمفی تئاتر دانشکده کشاورزی جدید


ارسال شده در مورخه: 27-06-1402

آخرين اخبار با موضوع: دانشکده کشاورزی

دوره مقدماتی آمار ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی گروه علوم وصنایع غذایی

با همکاری گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی و معاونت پژوهشی دانشکده کشاورزی (02-08-1402)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دانشکده کشاورزی

اولین رویداد خدمات برون دانشگاهی و انتقال دانش