خانه  :: اساتید  :: اخبار

ارائه اصل سند تعهد محضری و مدارک وام
تائید درخواست وام های ضروری و ...منوط به ارائه اصل سند تعهد محضری و مدارک وام یه اداره رفاه دانشجویان می باشد.ارائه اصل سند تعهد محضری و مدارک وام ضروری (فاکتور و ...) به اداره رفاه دانشجویان قبل از اتمام زمان درخواست وام الزامی است. مسئولیت عدم تائید درخواست وام به دلیل عدم ارائه اصل مدارک در زمان مقرر به عهده دانشجو می باشد.


ارسال شده در مورخه: 07-08-1402

آخرين اخبار با موضوع: اداره رفاه دانشجویی

آغاز ثبت نام وام های دانشجویی

وام تحصیلی از 1 اسفند الی 31 فروردین 1403 و وام ضروری و ودیعه مسکن متاهلی از 1 الی 15 اردیبهشت 1403 (25-11-1402)

   

ثبت شماره حساب برای دانشجویان نوبت دوم

متقاضیان وام شهریه دانشجویی ملزم به ثبت شماره حساب و شبا قبل از ثبت درخواست وام جهت احراز هویت می باشند. (06-09-1402)

   

الزام پیوست درخواست وام تحصیلی

الزام دانشجویان متقاضی وام به پیوست کارنامه کلی (17-08-1402)

   

ارائه اصل سند تعهد محضری و مدارک وام

تائید درخواست وام های ضروری و ...منوط به ارائه اصل سند تعهد محضری و مدارک وام یه اداره رفاه دانشجویان می باشد. (07-08-1402)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
اداره رفاه دانشجویی

آغاز ثبت نام وام های دانشجویی