خانه  :: اساتید  :: اخبار

الزام پیوست درخواست وام تحصیلی
الزام دانشجویان متقاضی وام به پیوست کارنامه کلیبا توجه به آغازثبت نام  درخواست های وام تحصیلی دانشجویان به اطلاع می رساند

  • پیوست کارنامه کلی برای دانشجویان متقاضی وام تحصیلی (گزارش شماره 1000 از سامانه گلستان) در سامانه صندوق رفاه دانشجویان الزامی میباشد. دانشجویان ورودی جدید بجای گزارش فوق تصویر انتخاب واحد از گلستان در سامانه پیوست نمایند.
  • دانشجویانی که درخواست های خود را ثبت نموده اند، در صورت برگشت درخواست وام نسبت به ابطال درخواست قبلی و ارائه درخواست جدید با پیوست ذکر شده اقدام نمایند.
  • لازم به ذکر است مهلت درخواست وام تحصیلی تا پایان ماه جاری می باشد.

ارسال شده در مورخه: 17-08-1402

آخرين اخبار با موضوع: اداره رفاه دانشجویی

آغاز ثبت نام وام های دانشجویی

وام تحصیلی از 1 اسفند الی 31 فروردین 1403 و وام ضروری و ودیعه مسکن متاهلی از 1 الی 15 اردیبهشت 1403 (25-11-1402)

   

ثبت شماره حساب برای دانشجویان نوبت دوم

متقاضیان وام شهریه دانشجویی ملزم به ثبت شماره حساب و شبا قبل از ثبت درخواست وام جهت احراز هویت می باشند. (06-09-1402)

   

الزام پیوست درخواست وام تحصیلی

الزام دانشجویان متقاضی وام به پیوست کارنامه کلی (17-08-1402)

   

ارائه اصل سند تعهد محضری و مدارک وام

تائید درخواست وام های ضروری و ...منوط به ارائه اصل سند تعهد محضری و مدارک وام یه اداره رفاه دانشجویان می باشد. (07-08-1402)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
اداره رفاه دانشجویی

آغاز ثبت نام وام های دانشجویی