خانه  :: اساتید  :: اخبار

الزام پیوست درخواست وام تحصیلی
الزام دانشجویان متقاضی وام به پیوست کارنامه کلیبا توجه به آغازثبت نام  درخواست های وام تحصیلی دانشجویان به اطلاع می رساند

  • پیوست کارنامه کلی برای دانشجویان متقاضی وام تحصیلی (گزارش شماره 1000 از سامانه گلستان) در سامانه صندوق رفاه دانشجویان الزامی میباشد. دانشجویان ورودی جدید بجای گزارش فوق تصویر انتخاب واحد از گلستان در سامانه پیوست نمایند.
  • دانشجویانی که درخواست های خود را ثبت نموده اند، در صورت برگشت درخواست وام نسبت به ابطال درخواست قبلی و ارائه درخواست جدید با پیوست ذکر شده اقدام نمایند.
  • لازم به ذکر است مهلت درخواست وام تحصیلی تا پایان ماه جاری می باشد.

ارسال شده در مورخه: 17-08-1402

آخرين اخبار با موضوع: اداره رفاه دانشجویی

ثبت نام وام مسکن متاهلی

فراهم شدن شرایط درخواست وام مسکن متاهلی برای دانشجویان شاغل و غیر شاغل و تمدید مهلت درخواست تا 28 اردیبهشت (22-02-1403)

   

انتخابات شورای صنفی دانشجویی(فراخوان دوم)

آغاز فرآیند اطلاع رسانی و ثبت نام داوطلبان کاندیداتوری شورای صنفی دانشجویی(فراخوان دوم و نهائی) (09-02-1403)

   

انتخابات شورای صنفی دانشجویی

آغاز فرآیند اطلاع رسانی و ثبت نام داوطلبان کاندیداتوری شورای صنفی دانشجویی (01-02-1403)

   

ارائه حضوری مدارک وام جهت تائید وام

ارائه حضوری مدارک وام جهت تائید وام خصوصا ضروری و ودیعه مسکن الزامی می باشد (01-02-1403)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
اداره رفاه دانشجویی

آغاز ثبت نام وام های دانشجویی