خانه  :: اساتید  :: اخبار

برگزاری جشنواره دانشجویی
دومین جشنواره بین المللی سلامت دانشجویاندومین جشنواره بین المللی سلامت دانشجویان با هدف ارتقاء سواد سلامت و بهبود سبک زندگی دانشجویی در حال برگزاری است. تمرکز این جشنواره بر روی قشر جوان دانشجو است و قصد دارد تا با در نظر گیری معضلات و مسائل دانشجویی در راستای سلامت دانشجویان قدم های موثر بردارد. این جشنواره به ریاست دفتر مشاوره، سلامت و سبک زندگی سازمان امور دانشجویان و به دبیری آقای راحمی در حال برگزاری است.
محور های جشنواره؛ سلامت و سبک زندگی _ سلامت و دانشگاه _ سلامت و فناوری _ سلامت و آینده پژوهی است که در بخش¬های؛ آموزش _ پژوهش و فناوری _ ایده ها و تجارب نوآورانه _ تولیدات رسانه ای _ هنرهای تجسمی _ فضای مجازی در حال پیگیری است.
لازم به ذکر است که آخرین مهلت ارسال آثار 25 ام اسفند ماه 1402 خواهد بود. 
www.salamatfest.com


ارسال شده در مورخه: 11-12-1402

آخرين اخبار با موضوع: مرکز مشاوره دانشجویی

وبینار کشوری

ازدواج رضایت بخش و پایدار (27-03-1403)

   

کنگره بدون دخانیات

"اولین کنگره و نمایشگاه بین المللی دانشگاه بدون دخانیات (20-03-1403)

   

وبینار کشوری

مقدمات اشتغال پذیری دانشجویان (05-03-1403)

   

وبینار کشوری

وبینار کشوری واکاوی مصرف مواد در بین دانشجویان (30-02-1403)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
مرکز مشاوره دانشجویی

برگزاری کارگاه اموزشی