خانه  :: اساتید  :: اخبار

بازدید از مجتمع بزرگ کشت و صنعت و دامپروری مغان
بازدید اعضای هیات علمی دانشکده کشاورزی از مجتمع بزرگ کشت و صنعت و دامپروری مغاندر راستای تقویت همکاری های مشترک بین دانشگاه و صنعت و جهت ارتباط هر چه نزدیک تر با صنعت، بازدید جمعی از اعضای هیات علمی دانشکده کشاورزی در روزهای 26 و 27 اردیبهشت ماه 1403 از مجتمع بزرگ کشت و صنعت و دامپروی مغان صورت پذیرفت. در این بازدید از بخش های مختلف این شرکت شامل باغات میوه، بخش های تهیه نشا و نهال، مزارع مختلف شامل گندم و ترتیتیکاله ، کارخانه پروسس میوه، باغات زیتون، کارخانه لبنیات و سایر بخش های مرتبط بازدید صورت گرفت. در ادامه با توجه به موارد مطرح شده و راستای ارتباط موارد مشترکی که نیاز به مشاوره و ارائه طرح های بین دانشگاه و شرکت وجود دارد با معاون امور زراعی بحث و گفتگو شد. در ادامه بازدید و با عقد تفاهم نامه در آینده با تاکید بر پتانسیل های دانشکده کشاورزی و مشکلات و موارد مورد نیاز شرکت همکاری ادامه خواهد یافت.

مجتمع کشت و صنعت و دامپروری مغان


ارسال شده در مورخه: 05-03-1403

آخرين اخبار با موضوع: دانشکده کشاورزی

فروش گوسفند زنده به همکاران به مناسبت عید قربان

مزرعه آموزشی و پژوهشی دانشکده کشاورزی در نظر دارد تعدادی گوسفند زنده نر و ماده را به صورت اقساطی . . . (22-03-1403)

   

بازدید اعضای هیات علمی دانشکده کشاورزی از گلخانه مدرن شیشه ای زنجان

در راستای تقویت همکاری های بین دانشگاه و صنعت بازدید اعضای هیات علمی دانشکده کشاورزی از گلخانه ای مدرن . . . (12-03-1403)

   

بازدید از مجتمع بزرگ کشت و صنعت و دامپروری مغان

بازدید اعضای هیات علمی دانشکده کشاورزی از مجتمع بزرگ کشت و صنعت و دامپروری مغان (05-03-1403)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دانشکده کشاورزی

اولین رویداد خدمات برون دانشگاهی و انتقال دانش