خانه :: اساتید :: اخبار
بروزرسانی: 6-4-1395
دانشکده علوم

ریاست دانشکده علوم

 
دکتر فرض اله میرزاپور
 
   
تلفن: 55 23 3305 24 (98+)
فکس: 03 32 3228 24 (98+)
پست الکترونیک: sciences@znu.ac.ir
صفحه شخصی: http://www.znu.ac.ir/members/mirzapour_farzollah
 
   

بازدید امروز: 7