خانه :: اساتید :: اخبار

اخبارمعاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردی


اطلاعیه
اعلام زمان آزمون دوره آموزشی "کار با GPS"اطلاعیه
اعلام زمان آزمون دوره آموزشی "کار با GPS"اطلاعیه

اعلام زمان آزمون دوره آموزشی "کار با GPS"اطلاعیه
برگزاری دوره آموزشی مجازی

اطلاعیه

قابل توجه همکاران محترم :

           با توجه به نامه شماره 7383/22/47 مورخ 06/09/1397، مدیر کل محترم امور اجتماعی و فرهنگی استانداری زنجان  در خصوص طرح ملی سواد رسانه ای (نرم افزار مجازیار) دوره آموزشی با عنوان "صیانت از خانواده ها در فضای مجازی"  توسط استانداری زنجان برگزار می شود.  لذا به اطلاع می رساند افراد متقاضی شرکت در دوره مذکور در صورت تمایل و نیزهمسران همکاران محترم می توانند از طریق مراجعه به سایت WWW.majazyar.ir در دوره مذکور ثبت نام و پس از قبولی در آزمون گواهینامه دریافت نمایند. ضمناً این نرم افزار در گوشی های همراه هوشمند قابل نصب و استفاده می باشد.

لازم به توضیح است جهت احتساب ساعت آموزشی در شناسنامه آموزشی افراد در جلسه کمیته آموزشی و هیات اجرایی تصمیم مقتضی به عمل خواهد آمد.

 

                                                                               با تشکر

                                                            مدیریت برنامه، بودجه و توسعه مدیریت
تغییر روز برگزاری دوره آموزشی:
"اطفاء حریق و آتش نشانی"اطلاعیه
برگزاری دوره آموزشی مجازی

اطلاعیه

قابل توجه همکاران محترم :

           با توجه به نامه شماره 7383/22/47 مورخ 06/09/1397، مدیر کل محترم امور اجتماعی و فرهنگی استانداری زنجان  در خصوص طرح ملی سواد رسانه ای (نرم افزار مجازیار) دوره آموزشی با عنوان "صیانت از خانواده ها در فضای مجازی"  توسط استانداری زنجان برگزار می شود.  لذا به اطلاع می رساند افراد متقاضی شرکت در دوره مذکور در صورت تمایل و نیزهمسران همکاران محترم می توانند از طریق مراجعه به سایت WWW.majazyar.ir در دوره مذکور ثبت نام و پس از قبولی در آزمون گواهینامه دریافت نمایند. ضمناً این نرم افزار در گوشی های همراه هوشمند قابل نصب و استفاده می باشد.

لازم به توضیح است جهت احتساب ساعت آموزشی در شناسنامه آموزشی افراد در جلسه کمیته آموزشی و هیات اجرایی تصمیم مقتضی به عمل خواهد آمد.

 

                                                                               با تشکر

                                                            مدیریت برنامه، بودجه و توسعه مدیریت