خانه :: اساتید :: اخبار

اخبارمعاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردی


قابل توجه دانشجویان محترم
سامانه انتقادات و پیشنهادات دانشگاهی

قابل توجه دانشجویان محترم

 

با توجه به شروع ترم جدید و لزوم ارتقاءکیفیت آموزشی ؛هر گونه انتقاد و پیشنهاد خود را جهت بررسی و رسیدگی در سامانه سپاد در آدرس ذیل (سامانه پیشنهادات و انتقادات دانشگاهی)درج فرمایید.

planning.znu.ac.ir/sepad

 

 

مزایای سامانه سپاد:

  1. محفوظ و محرمانه بودن مشخصات کلیه ثبت نام کنندگان و کاربران و قابل مشاهده بودن فقط برای خود آنها
  2. دریافت و ثبت آنلاین شکایات، انتقادات و پیشنهادات دانشجویان
  3. پیگیری و اعلام نتیجه شکایات به صورت آنلاین در سریع ترین زمان ممکن

کاهش محسوس گردش کار اداری و رسیدگی فوری