خانه  :: اساتید  :: اخبار

برگزاری دوره آموزشی با عنوان :
"زیست عفیفانه، عفاف و حجاب" با توجه به برگزاری دوره آموزشی با عنوان "زیست عفیفانه، عفاف و حجاب"  (ویژه بانوان) توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان به شرح زیر، خواهشمند است جهت همکاران محترم ضمن هماهنگی با مدیران واحدها جهت حضور در دوره مذکور، سرویس ایاب و ذهاب راس ساعت 8:30 مقابل ساختمان مرکزی دانشگاه جهت شرکت در دوره برای همکاران مهیا خواهد بود.

زمان: چهارشنبه 31 خرداد 1402 - ساعت 9 الی 10:30

مکان: سالن زیتون - سعدی شمالی اداره کل جهاد و کشاورزی

مدیریت برنامه، بودجه و توسعه مدیریت


ارسال شده در مورخه: 30-03-1402

آخرين اخبار با موضوع: مدیریت برنامه، بودجه و توسعه مدیریت

برگزاری دوره آموزشی با عنوان "هوش هیجانی"

زمان: شنیه و یکشنبه 19 و 20 خرداد ماه 1403 - ساعت 8:15 الی 10:15 (13-03-1403)

   

برگزاری دوره آموزشی با عنوان "هوش هیجانی"

زمان: شنیه و یکشنبه 19 و 20 خرداد ماه 1403 - ساعت 8:15 الی 10:15 (13-03-1403)

   

برگزاری دوره آموزشی و جشن جوانی جمعیت

زمان:شنبه 29 اردیبهشت ماه 1403 - ساعت 9 الی 12 - مکان: سالن غدیر (26-02-1403)

   

اطلاعیه تحویل گواهینامه های دوره آموزشی توجیهی بدو خدمت کارکنان

جهت تحویل گواهینامه های مذکور به مدیریت برنامه، بودجه و توسعه مدیریت مراجعه نمایید. (08-02-1403)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
مدیریت برنامه، بودجه و توسعه مدیریت

صدور شناسنامه آموزشی سال 1401