خانه :: اساتید :: اخبار
بروزرسانی: 8-8-1394
پایگاه های اطلاعاتی لاتین

کاربران محترم، با توجه به  عدم اشتراک پیوسته و تغییر نحوه اشتراک و استفاده از پایگاه‌های زیر، جهت آگاهی از آخرین اطلاعات موجود در این زمینه با واحد اطلاع‌رسانی کتابخانه مرکزی (داخلی 2630) یا مسئولین کتابخانه‌های دانشکده‌ها تماس بگیرید.

موضوع

نام پایگاه

آدرس

راهنما

 

تمام رشته‌ها

 

Elsevier

www.sciencedirect.com

راهنما

Springer &Kluwer

www.link.springer.com

راهنما

Oxford

www.oxfordjournals.org

راهنما

Cambridge

http://journals.cambridge.org/action/login

راهنما

Proquest

www.proquest.co.uk

راهنما

Taylor & Francis

http://www.tandfonline.com/

راهنما

Wiley Interscience

www.onlinelibrary.wiley.com/

راهنما

Nature

www.nature.com/nature/index.html

راهنما

شيمي و مهندسي شيمي

ACS

www.pubs.acs.org

راهنما

RSC

http://www.rsc.org/

راهنما

 

فیزیک، فیزیک پزشکی، فیزیک دریا

AIP

www.journals.aip.org

راهنما

APS

www.publish.aps.org/

راهنما

IOP

www.iop.org/EJ

راهنما

مهندسی مکانیک

ASME

www.asmedigitalcollection.asme.org/journals.aspx

راهنما

مهندسی عمران

ASCE

www.ascelibrary.org/journals/all_journal_titles

راهنما

آمار،آموزش، اقتصاد، تاریخ،تجارت،  جامعه شناسی، جغرافیا،حقوق، روانشناسی،      زبان و ادبیات،  علوم سیاسی،   فلسفه،      امورمالی، مذهب

 

 

Jstor

 

www.jstor.org

 

راهنما

علوم انسانی

Sage

http://online.sagepub.com/

راهنما

مهندسی برق

IEEE

www.ieeexplore.ieee.org/Xplore/dynhome.jsp

 

راهنما

علوم دامی و دامپروری

CABI-Animal Health &Production Compendium

www.cabi.org/ahpc

راهنما

آبزی پروری

CABI-Aquaculture Compendium

www.cabi.org/ac

راهنما

کشاورزی

CABI-CABAbstracts &Fulltex

www.cabdirect.org

راهنما

حفاظت از محصولات کشاورزی

CABI-CropProtection Compendium

www.cabi.org/cpc

راهنما

جنگلداری

CABI - Forestry Compendium

www.cabi.org/fc

راهنما

انجمن‌های کشاورزی

BioOne

http://www.bioone.org

 

رياضيات

 

MathSciNet

www.ams.org/mathscinet

راهنما

Zentralblatt

www.zentralblatt-math.org

راهنما

مدیریت و صنایع و رشته‌های مرتبط

Emerald

www.emeraldinsight.com

راهنما

هنر، معماری ، ادبیات

JURN

www.jurn.org

راهنما

علوم، علوم انسانی، علوم اجتماعی، کشاورزی، هنر

Taylor  & Francis

www.tandfonline.com/

راهنما

زیست شناسی ، فیزیولوژی ، ایمنی شناسی

JOVE

www.jove.com/

راهنما

دسترسی آزاد به مجلات الکترونیکی

Scientific Research

www.scirp.org/journal

راهنما

دسترسی آزاد به مجلات الکترونیکی

doaj

www.doaj.com

راهنما

بازدید امروز: 2