خانه :: اساتید :: اخبار
ارتقای علمی 6 نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه
طی جلسه هیأت ممیزه ارتقای تعدادی از اعضای هیأت علمی دانشگاه مورد تایید قرار گرفت  (  19-6-1399  )
اطلاعیه آموزشی شماره 2
اطلاعیه آموزشی شماره 2 - نیمسال اول 1400-1399  (  18-6-1399  )
دریافت گواهینامه کتاب برتر توسط استادیار دانشگاه زنجان
کتاب دکتر علی مرصعی استادیار گروه ریاضی دانشگاه زنجان به عنوان کتاب برتر شناخته شد  (  17-6-1399  )
اطلاعیه آموزشی شماره یک
اطلاعیه آموزشی شماره یک - نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399  (  13-6-1399  )
کسب موفقیت افتخار آمیز
توسط اساتید گروه شیمی دانشگاه زنجان  (  26-5-1399  )
هشتم محرم 1342 (7شهریور1399)
افتخار میزبانی مراسم یوم العباس پایتخت شور و شعور حسینی در دانشگاه زنجان  (  11-6-1399  )
ّ
معاونت برنامه ریزی برگزار می کند
مدیریت فردی در تعامل مؤثربا محیط کار، زمان: تاریخ 15 و 16 شهریور 99 ساعت 8:30 تا 10:30 (5-6-1399)  
معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم،تحقیقات و فناوری برگزار می کند
دوره آموزش مجازی (امتیاز فرهنگی): تدبر در قرآن، زمان: 23 اردیبهشت تا 3 خرداد (15-2-1399)  
مناقصه سرپرستی و تنظیف خوابگاه‌ها
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از روز سه شنبه 18 شهریور تا روز پنج شنبه 20شهریور99 (17-6-1399)  
نوبت دوم مناقصه زیر سازی وآسفالت
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از روز دو شنبه 27 مرداد تا روز پنجشنبه30مرداد99 (26-5-1399)  
نوبت دوم مناقصه ، نصب و راه‌اندازی دستگاه میکروسکوپ
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از روز چهارشنبه تاریخ 8 مرداد تا روز یک شنبه تاریخ 12 مرداد99 (7-5-1399)  
مناقصه زیر سازی وآسفالت و محوطه سازی
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از روز سه شنبه تاریخ 7 مرداد تا روز یکشنبه تاریخ 12 مرداد99  (6-5-1399)  
مناقصه خرید، تحویل، نصب و راه‌اندازی میکروسکوپ الکترونی
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از دوشنبه 23 تیر تا پنج شنبه 26تیر99 (23-4-1399)