خانه :: اساتید :: اخبار
تالار "افتخارات و نشان ها"
جهت معرفی نام‌آوران و نخبگان دانشگاه زنجان  (  23-12-1399  )
پیام ریاست دانشگاه در آستانه سال جدید
موسم بهار زیبنده ترین پاداش الهی به عالم هستی و نماد و جلوه اراده خداوند متعال در باز آفرینش طبیعت است  (  27-12-1399  )
اعلام اسامی پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد (پذیرش بدون آزمون)
اعلام اسامی پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد (پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان)  (  23-12-1399  )
مراسم درختکاری با حضور دانشگاهیان در دانشگاه انجام شد
درخت و درختچه های کاشته شده در این محوطه شامل 250 اصله درخت و 4000 اصله گل محمدی باشد  (  20-12-1399  )
تودیع و معارفه معاونت دانشجویی و انتصابات اخیر
تودیع و معارفه معاونت دانشجویی انجام و طی احکامی از سوی ریاست دانشگاه انتصابات دیگر صورت گرفت  (  16-12-1399  )
ارتقای علمی 9 نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه
طی جلسه هیأت ممیزه ارتقای تعدادی از اعضای هیأت علمی دانشگاه مورد تایید قرار گرفت  (  6-12-1399  )
ّ
معاونت برنامه ریزی و نظارت برگزار می کند
دوره آموزشی " جایگاه اقامه نماز در زمینه سازی جامعه مهدوی"، زمان: 17 اسفند ساعت 8:30 تا 10 (13-12-1399)  
معاونت برنامه ریزی و نظارت برگزار می کند
دوره آموزشی " جایگاه اقامه نماز در زمینه سازی جامعه مهدوی"، زمان: 17 اسفند ساعت 8:30 تا 10 (10-12-1399)  
مرحله دوم مناقصه تجهیزات آزمایشگاه
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از سه شنبه 26 اسفند99 تا شنبه 7 فروردین 1400 (25-12-1399)  
مرحله دوم مناقصه یک دستگاه سرور دسکتاپ مجازی
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از سه شنبه 26 اسفند99 تا شنبه 7 فروردین 1400 (25-12-1399)  
مناقصه یک دستگاه سرور دسکتاپ مجازی
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از چهار شنبه 29بهمن تا شنبه 2 اسفند99 (27-11-1399)  
مناقصه بهسازی فضای سبز دانشگاه
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت ستاد: از ساعت 10 روز دو شنبه 20 بهمن99 (19-11-1399)  
مناقصه اجرای محوطه سازی ( فاز یک پیاده راه)
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از روز چهار شنبه 15بهمن تا یکشنبه تاریخ 19 بهمن 99 (13-11-1399)