خانه :: اساتید :: اخبار
مناقصه خرید تجهیزات ثابت آزمایشگاه تحقیقاتی
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از دوشنبه 4 اسفند تا روز شنبه تاریخ 9 اسفند99  (  4-12-1399  )
تقدیر از عضو هیات علمی دانشگاه زنجان
از عضو هیات علمی دانشگاه زنجان به عنوان نفر برگزیده و برتر مربوط به اولین جمع سپاری نخبگانی تقدیر شد  (  29-11-1399  )
اختلال در سرور تلفن های تحت پوشش IP Phone
تا زمان برطرف نمودن مشکل، دانشجویان ارجمند می توانند مسائل آموزشی خود را با شماره زیر در میان بگذارند  (  27-11-1399  )
بازدید از پروژه های دانشگاه بمناسبت ایام دهه فجر
به مناسبت ایام دهه فجر ریاست دانشگاه به همراه معاونت و سایر عوامل اجرایی از پروژه های پایان یافته بازدید کردند  (  21-11-1399  )
اساتید دانشگاه زنجان مجری طرح برگزیده دانشگاهی
کسب عنوان مجری طرح برگزیده دانشگاهی سال 1399 توسط دکتر علی آذرپیوند و دکتر مسعود بیات  (  15-11-1399  )
قابل توجه دانشجویان پذیرفته شده ورودی 1400-1399
ارسال اصل مدارک ثبت نامی دانشجویان ورودی سال تحصیلی 1400-1399 از طریق پست  (  9-11-1399  )
ّ
مناقصه یک دستگاه سرور دسکتاپ مجازی
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از چهار شنبه 29بهمن تا شنبه 2 اسفند99 (27-11-1399)  
مناقصه بهسازی فضای سبز دانشگاه
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت ستاد: از ساعت 10 روز دو شنبه 20 بهمن99 (19-11-1399)  
مناقصه اجرای محوطه سازی ( فاز یک پیاده راه)
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از روز چهار شنبه 15بهمن تا یکشنبه تاریخ 19 بهمن 99 (13-11-1399)  
مناقصه نگهداری، کاشت، توسعه، مرمت و بهسازی فضای سبز دانشگاه
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از روز چهارشنبه تاریخ 1بهمن تا یکشنبه تاریخ 5 بهمن ماه 99 (1-11-1399)  
آگهی مناقصه کابینت اتاق‌های خوابگا‌های دانشجویی
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از دوشنبه 1دی تا جمعه 6دی99 (29-9-1399)