خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:5361   بروزرسانی: 29-04-1397

Jaber Aazami
جابر اعظمی
استادیار

پست الکترونيکی
j.aazami@znu.ac.ir      j.aazami@yahoo.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/aazami-jaber

تلفن
   09133724695   +98 (0) 24 3305 4486

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده علوم، گروه علوم محیط زیست، کدپستی 38791-45371

 

 • عضو هیئت علمی رسمی گروه علوم محیط زیست، دانشکده علوم، دانشگاه زنجان
 • عضو بنیاد ملی نخبگان، معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری کد 6477650754
 • محقق مهمان دانشگاه واخنینگن کشور هلند، گروه اکولوژی و کیفیت منابع آب (2015-2014)
 • دکتری تخصصی محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده منابع طبیعی
 • حضور در 27 کارگاه آموزشی ملی و بین المللی
 • تدریس پانزده درس تخصصی منابع طبیعی و علوم محیط زیست در مقاطع مختلف
 • مجری یازده طرح پژوهشی در حوزه علوم محیط زیستی با وزارت  نیرو، سازمان محیط زیست و ....
 • همکار طرح بین المللی "مطالعات اکومورفولوژیکی اثرات مواد شیمیایی بر پریفیتون، ماکروبنتوز و ماهی" دانشگاه واخنینگن هلند
 • ترجمه دو کتاب "احیای رودخانه ها .... ناشر اصلی یونسکو" و " عناصر کمیاب در خاک و گیاه" ناشر اشپرینگر
 • داور بیش از 27 مجله بین المللی در حوزه محیط زیست
 • نظارت 5 طرح پژوهشی ملی
 • تسلط بر نرم افزارهای آمار اکولوژیکی همچون R
 • مشاور علمی دفتر اکوسیستم های تالابی سازمان حفاظت محیط زیست کشور