خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:6547   بروزرسانی: 02-10-1398

Jaber Aazami
جابر اعظمی
استادیار

پست الکترونيکی
j.aazami@znu.ac.ir      j.aazami@yahoo.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/aazami-jaber

تلفن
   09133724695   +98 (0) 24 3305 4486

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده علوم، گروه علوم محیط زیست، کدپستی 38791-45371

 

 • عضو هیئت علمی رسمی گروه علوم محیط زیست، دانشکده علوم، دانشگاه زنجان
 • مشاور علمی سازمان حفاظت محیط زیست کشور، معاونت محیط زیست دریایی و تالابها، دفتر حفاظت و احیای تالابها از تیرماه 1398
 • منتخب عنوان "قهرمان ملی تالاب" سازمان حفاظت محیط زیست کشور 1398
 • منتخب پسادکترای فرانسه، دانشگاه لیون، 2019، گروه اکولوژی آب و مهندسی آبخیز
 • محقق سابق دانشگاه واخنینگن و پژوهشکده آختر، واخنینگن، هلند، گروه مدیریت کیفی آب و اکولوژی آبزیان، 2014
 • عضو بنیاد ملی نخبگان، معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری کد 6477650754
 • دکتری تخصصی محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده منابع طبیعی (معدل 19/07)
 • کارشناسی ‏ارشد مهندسی محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده منابع طبیعی نور(معدل 18/56)
 • کارشناسی محیط زیست، دانشگاه خرمشهر، مهندسی منابع طبیعی (معدل 17/19)
 • حضور در 27 کارگاه آموزشی ملی و بین المللی کشورهای هلند، سویس، آلمان، فرانسه، بلژیک
 • تدریس پانزده درس تخصصی منابع طبیعی و علوم محیط زیست در مقاطع مختلف (کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری تخصصی)
 • مجری یازده طرح پژوهشی در حوزه محیط زیست و منابع آب با وزارت  نیرو، سازمان محیط زیست و ....
 • همکار طرح بین المللی "مطالعات اکومورفولوژیکی اثرات مواد شیمیایی بر پریفیتون، ماکروبنتوز و ماهی" دانشگاه واخنینگن هلند 2014
 • ترجمه دو کتاب "احیای رودخانه ها .... ناشر یونسکو" و " عناصر کمیاب در خاک و گیاه" ناشر اشپرینگر
 • داور بیش از 27 مجله بین المللی معتبر همراه با ضریب تاثیر در حوزه محیط زیست
 • نظارت 5 طرح پژوهشی ملی حوزه آب (تعیین، تامین و تخصیص منابع)
 • نویسنده مسئول 40 مقاله علمی معتبر بین المللی و ملی در حوزه محیط زیست (از سال 2009)
 • تسلط بر نرم‏ افزارهای مهندسی، آمار اکولوژیکی، اکوهیدرولوژیکی و اکوژئومورفولوژیکی همچون R، PAST، EcoEng، NetLego، Canoco