خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:30300   بروزرسانی: 10-12-1398

Saeed Abbasi, School of Civil Engineerin
سعید عباسی
استادیار

پست الکترونيکی
Abbasi.Saeed@Znu.ac.ir      (Abbasi.Saeed@Hotmail.com)
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/abbasi-saeed

تلفن
      +98 (0) 24 3305 2368

فکس
   +98 (0) 24 3228 +98-24-3358320

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده مهندسی، گروه عمران، صندوق پستی 45195-313

 

ضمن تشکر از ارتباط شما، ایمیل شما ساعت در اسرع وقت بازبینی خواهد شد.