خانه :: اساتید :: اخبار

Gholamreza Mojaradi

زهرا همدانی، غلامرضا مجردی،  علی شمس، سهیلا زرین قلمی
بررسی تطبیقی روش های سنتی و نوین تهیه کشمش
 Modern and Traditional methods of raisins production and the advantages and disadvantages of these methods
چکيده


خشک کردن رایج ترین فرم نگهداری و گسترش عمر مفید مواد غذایی است. نحوه آماده سازی انگور و روش تهیه کشمش به طور قابل توجهی در کیفیت محصول نهایی اثر می گذارد. لذا بهینه ساز روش های مختلف خشک کردن محصول نهایی و در نتیجه افزایش کیفیت کشمش اهمیت فراوانی دارد. هدف از انجام این تحقیق اسنادی، بررسی روش های نوین خشک کردن انگور به منظور تولید کشمش مرغوب و ارائه مزایا و معایب این روش ها است. در این تحقیق اسنادی از مدارک مستند کتابخانه ای و منابع معتبر الکترونیکی به عنوان ابزار گردآوری اطلاعات استفاده شد. نتایج حاصل از بررسی منابع نشان داد که از روش های خشک کردن آفتابی و سایه خشک به طور معمول و متعارف برای تهیه کشمش استفاده می شود در حالی که استفاده از خشک کن های صنعتی به عنوان شیوه ای نوین علاوه بر اینکه تا حد زیادی از نظر اقتصادی مقرون به صرفه است، می تواند نقش موثری در تامین سلامت مصرف کننده و بازار پسندی محصول تولیدی داشته باشد.