خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:15082   بروزرسانی: 20-08-1397

Mohammad Reza Azimi
محمد رضا عظیمی
استادیار

پست الکترونيکی
azimi[at] znu.ac.ir      aamoghaddam[at] yahoo.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/azimi-mohammadreza

تلفن
   (+98) 24 33052   +98 (0) 24 3305 2465

فکس
   +98 (0) 24 3228 3202

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده كشاورزي-، گروه زراعت و اصلاح نباتات، صندوق پستی 45195-313

 

 تاریخ و محل تولد: ۱۳۴۵ زنجان

استادیار پایه 22