خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:11814   بروزرسانی: 03-07-1400

Amir Bagheri
امیر باقری
استادیار

پست الکترونيکی
amir_bagheri@znu.ac.ir      a.bagheri@ut.ac.ir
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/bagheri-amir

تلفن
   09191449553   +98 (0) 24 3305 4356

فکس
   +98 (0) 24 3228 3204

آدرس 
دانشگاه زنجان- دانشکده فنی و مهندسی- گروه مهندسی برق- ساختمان اداری- اتاق A201- کدپستی 38791-45371