خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:20173   بروزرسانی: 04-03-1398

Amir Jabbari

کتب

عنوان کتاب نوع نشر ناشر مولف/مولفین مترجم/مترجمین تاریخ نشر PDF FILE
تئوری اقتصاد خرد پیشرفته   ترجمهنشر نور علم اندرو مس کالل – مایکل دی. وینستون – جری آر. گرین مجید دشتبان، امیر جباری و ایوب فرامرزی مرداد 1394 
کاربرد اکسل در اقتصادسنجی   تالیف و ترجمهنشر نور علم امیر جباری و فهمیده قربانی ارديبهشت 1398   
دريافت:1032