خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:22215   بروزرسانی: 18-09-1398

mehran javanmard

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه نيو برانزويك, كانادا, ژئوتكنيك , 1373-1368

کارشناسی ارشد : دانشگاه علم و صنعت ايران, جمهوري اسلامي ايران, مكانيك خاك و مهندسي پي , 1366-1364
استاد راهنما : دكتر علي كاوه

کارشناسی : دانشگاه صنعتي شريف, جمهوري اسلامي ايران, سازه , 1364-1355