خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:20687   بروزرسانی: 29-02-1398

Maryam Shaterian

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه كاشان , 1390-1385
عنوان رساله : "سنتز و شناسايي كمپلكس هاي بالانشين مزو-تترااريل پورفيرين هاي حاوي فسفر و تانتالوم و تهيه نانوساختارهاي هيبريدي سيليكا-پورفيرين به عنوان جاذب برخي يون هاي سنگين آب"
استاد راهنما : پروفسور حسين دهقاني

کارشناسی ارشد : دانشگاه كاشان , 1385-1383
عنوان پایان نامه : "سنتز، شناسايي و بررسي فعاليت كاتاليزوري كمپلكس هاي منگنز (II)، كبالت (II)، نيكل (II) و مس (II) با ليگاند -N´,Nبيس (ساليسيليدين)-1و3-فنيلن دي آمين به صورت همگن و محبوس شده درون زئوليت"
زمینه پایان نامه : سنتز و بررسي فعاليت كاتاليستي نانوكامپوزيتهاي ميزبان-ميهمان
استاد راهنما : پروفسور مسعود صلواتي نياسري