خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:28215   بروزرسانی: 05-10-1398

Mohammad Sadegh Falahat




محمدصادق فلاحت
دانشیار

پست الکترونيکی
safalahat@yahoo.com      safalahat@znu.ac.ir
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/falahat-mohammad

تلفن
      +98 (0) 24 3305 4065

فکس
   +98 (0) 24 3228 13204

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده مهندسي، گروه معماری،اتاق233 ص پ 45195-313