خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:26188   بروزرسانی: 03-08-1399

Hashem Ghariblu

افتخارات، تشويق نامه‌ها و نشان ها

 

  • سال 1382:

دانشجوي ممتاز دوره دكتراي دانشگاه علم و صنعت ايران در پژوهش و تحقيق.

  • سال 1383:

نفر دوم دانشجوي نمونه دانشگاه علم و صنعت ايران

  • سالهای 1384و 1383:

استاد نمونه پزوهشی در دانشکده مهندسی دانشگاه زنجان

  • سال 1384:

بهترین تز دکترای سال 1383 . برگزیده توسط انجمن مهندسین مکانیک ایران

 

 

  • سال 2003 ميلادي:

تقدير نامه از دانشگاه Wollongong استراليا براي نوآوري در تحقيق؛ طي فرصت مطالعاتي.