خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:12825   بروزرسانی: 29-10-1395

Jafar Malaki Zanjani


 

از دی که  گذشت  هیچ از او  یاد مکن

فردا که نیامده است فریاد (بیداد) مکن

برنامده    و    گذشته      بنیاد    مکن

حالی خوش باش   و   عمر بر باد مکن                      حکیم عمر خیام  شاعر، ریاضیدان و منجم پر آوازه