خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:22258   بروزرسانی: 25-02-1400

Seyed Hesamuddin Aliasin

مدیریت

مدیر گروه زبان انگلیسی در 4 دوره

مدیر حوزه ی ریاست،روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه زنجان