خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:20433   بروزرسانی: 05-05-1399

Vali Rabiei
ولي ربيعي
دانشیار

پست الکترونيکی
rabiei@znu.ac.ir      vrabiei1338@gmail.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/rabiei-vali

تلفن
   024-33054549   +98 (0) 24 3305 4549

آدرس 
دانشگاه زنجان-دانشکده کشاورزی (ساختمان شماره 2 )-گروه علوم باغبانی اطاق شماره 10

 

متولد:  1338/08/02
محل تولد: خرمدره
پایه : 25