خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:17120   بروزرسانی: 20-06-1398

Vali Rabiei
ولي ربيعي
دانشیار

پست الکترونيکی
rabiei@znu.ac.ir      vrabiei1338@gmail.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/rabiei-vali

تلفن
   024-33052818   +98 (0) 24 3305 4549

فکس
   +98 (0) 24 3228 -3202

آدرس 
دانشگاه زنجان-دانشکده کشاورزی-گروه علوم باغبانیاطاق شماره 21

 

متولد:  1338/08/02
محل تولد: خرمدره
پایه : 25