خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:16854   بروزرسانی: 17-09-1398

Arash Refahi
آرش رفاهی
استادیار

پست الکترونيکی
refahi.arash@znu.ac.ir      refahi.arash@gmail.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/refahi-arash

تلفن
   09123034360   +98 (0) 24 3305 4019

آدرس 
ايران، زنجان، دانشگاه زنجان، دانشکده مهندسی، گروه معدن.کدپستی: 45371-38791

 

سال تولد: 1356

محل تولد: استان فارس، شهرستان مرودشت