خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:22455   بروزرسانی: 03-12-1398

Iman Shahabi-Ghahfarrokhi
ایمان شهابی قهفرخی
استادیار

پست الکترونيکی
i.shahabi@znu.ac.ir      i.shahabi@yahoo.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/shahabi-iman

تلفن
      +98 (0) 24 3305 2339

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده کشاورزی، ساختمان شماره 1، گروه علوم و صنایع غذایی، کدپستی 38791-45371

 

دکتر ایمان شهابی قهفرخی در 11 فروردین 1362 در فرخ شهر از توابع استان چهارمحال و بختیاری دیده به جهان گشود. ایشان پس از سپری کردن تحصیلات ابتدایی در سال 1372 در آزمون مدارس تیزهوشان قبول شد و دوران راهنمایی و دبیرستان خود را در مرکز استعدادهای درخشان شهید بهشتی شهرکرد (تیزهوشان) پشت سرگذاشت. ایشان در سال 1381 پس از قبولی در آزمون سراسری در رشته مهندسی کشاورزی-علوم و صنایع غذایی دانشگاه صنعتی اصفهان پذیرفته شدند. ایشان در سال 1385 مقطع کارشناسی ارشد را در دانشگاه تبریز آغاز نمودند و سرانجام در سال 1388 در مقطع دکتری مهندسی صنایع غذایی دانشگاه تهران پذیرفته شدند. دکتر شهابی قهفرخی از سال 1393 به عضویت گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه زنجان در آمدند.
 

برنامه کاری دکتر ایمان شهابی قهفرخی 96-97-1

 

 

8-10

10-12

12-13:30

13:30-15:30

15:30-17:30

شنبه

فناوري هاي نوين در بسته بندي مواد غذائي

(ک 209)

راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد

نهار و نماز

راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد

حضور
(مطالعه و تحقيق)

یکشنبه

حضور
(مطالعه و تحقيق)

مشاوره
(دانشجويان كارشناسي)

نهار و نماز

اصول بسته بندي مواد غذايي

(ک 208)

حضور
(مطالعه و تحقيق)

دوشنبه

مشاوره
(دانشجويان كارشناسي)

حضور
(شورای گروه)

نهار و نماز

راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
هفته هاي زوج

حضور
(مطالعه و تحقيق)

اصول مهندسي صنايع غذايي 2

هفته هاي فرد

سه شنبه

اصول مهندسي صنايع غذايي 2

مشاوره
(دانشجويان كارشناسي)

نهار و نماز

تجزيه مواد غذايي  (عملی)

آزمايشگاه فراوري مواد غذايي

چهارشنبه

تجزيه مواد غذايي  (تئوری)

(ک 209)

-

-

-

-