خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:16290   بروزرسانی: 18-09-1399

Mohsen Darbani

راهنمايي/مشاوره پروژه هاي دانشجويي


مقطع: کارشناسي ارشد
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
12 روحي ميانائي فرهاد مهر  1390ریاضی کاربردی الگوريتم تقريبي براي حل مسائل برنامه ريزي خطي چند هدفي با پارامترهاي فازي   استاد راهنما
11 خدابخش صبا تير  1391یاضی کاربردی روش اجزای محدود تعمیم یافته با استفاده از تجزیه متعامد ویژه   استاد راهنما
10 سلیمانی لیلا تير  1391یاضی کاربردی فرمول بندی مسایل برنامه ریزی فازی خطی توسط مسایل بهینه سازی 4-تابع هدفی مقید   استاد راهنما
9 کتابی فرد مریم شهريور  1391ریاضی کاربردی حل معادلات دیفرانسیل فازی به روش رانگ- کوتا   استاد راهنما
8 علی همتی مهر  1392ریاضی کاربردی حل عددي معادلات ديفرانسيل فازي با استفاده از روش ادوميان   استاد راهنما
7 مستانه حاجی بابایی مهر  1392ریاضی کاربردی مدل سازي جريان گذرا از كانال با استفاده از يك روش تجزيه متعامد ويژه متعادل   استاد راهنما
6 اکبر محمدی مهر  1392ریاضی کاربردی مدل كاسته مرتبه براي سيالات با استفاده از روش تجزيه متعامد ويژه و متوازن   استاد راهنما
5 زهرا کریمی دي  1392ریاضی کاربردی تغييرات پارامترها و جوابهاي ضرب هاي تركيبي معادلات ديفرانسيل خطي   استاد راهنما
4 معصومه حسین پور شهريور  1392ریاضی کاربردی شعاع طيفي لاپلاسين بي‌علامت در گراف‌هاي 1-دور و 2-دور با n راُس و k راُس آويزان   استاد مشاور
3 کوثر سالمی بهمن  1396ریاضی کاربردی روش رانگ-کوتای صریح پایداربرونیابی شده   استاد راهنما
2 مهشید اسماعیل نژادتیموری ابادی بهمن  1396ریاضی کاربردی روش همگرایی یکنواخت ماتریس اویلر برای معادلات تلگراف با ضرایب ثابت   استاد راهنما
1 محمد قربانی پهلوان خرداد  1397ریاضی کاربردی جوابی برای معادله حرکت نوسانگرهارمونیک نسبیتی غیر خطی بر اساس روش تجزیه لاپلاس-آدومین   استاد راهنما