خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:30486   بروزرسانی: 10-06-1398

Ali Lakirouhani

راهنمايي/مشاوره پروژه هاي دانشجويي


مقطع: کارشناسي ارشد
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
36 مجتبی هنرجو آذر  1390مهندسی عمران تحلیل عددی پایداری شیروانی های سنگی درزه دار برای حالت های مختلف خرابی   استاد راهنما
35 محمد بابایی دي  1390مهندسی عمران- سازه ظرفیت برشی تیرهای بتنی تقویت شده با میلگردهای پلیمری به روش نزدیک سطح   استاد راهنما
34 هادی حسن زاده دي  1390مهندسی عمران تحلیل عددی تونل ها در محیط های سنگی با استفاده از معیارهای مکانیک سنگ   استاد راهنما
33 مهدی کریمی اسفند  1390مهندسی عمران- سازه تحقیق در ظرفیت برشی دیوارهای بنایی مقاوم¬سازی شده به وسیله الیاف پلیمری و مقایسه نتایج   استاد راهنما
32 سید مسعود حسینی مهر  1391مهندسی عمران مطالعات آزمایشگاهی بر روی رفتار مکانیکی خاک مسلح با ژئوتکستایل   استاد راهنما
31 محبوبه سادات ابوالحسنی دي  1391مهندسی عمران تحلیل عددی شمع‌های متکی بر نوک تحت بار جانبی   استاد راهنما
30 سارا ابراهیمی زهروی اسفند  1391مهندسی عمران مطالعه آزمایشگاهی خاک رس ماسه دار مسلح به ژئوتکستایل با استفاده از آزمایش فشاری تک محوری   استاد راهنما
29 مهدی دهقان اسفند  1391مهندسی عمران آنالیز برگشتی جابجایی های اندازه گیری شده تونل ها ( مطالعه موردی: تونل مترو شهر کرج )   استاد راهنما
28 نفیسه فایز خرداد  1392مهندسی عمران تحليل عددی اندرکنش بين تونل های موازی   استاد راهنما
27 سعید فرخنده خرداد  1392مهندسی عمران مدل سازي عددي شروع شکست هیدرولیکی براي تخمین فشار خرابی   استاد راهنما
26 پدرام اصغری کلیانی مهر  1392مهندسی عمران استفاده از یک مدل ریاضی تحلیلی ارائه شده برای شکست هیدرولیکی در تخمین تنش های برجا   استاد راهنما
25 مریم بهزادپور مهر  1392مهندسی عمران مقایسه فنی بین روش های پایدارسازی زمین و کاهش نشست ناشی از حفاری تونل های شهری   استاد راهنما
24 شبنم ولی اسکویی دي  1392مهندسی عمران تحلیل لرزه ای سازه های زیرزمینی (تونل ها) با استفاده از روشهای عددی   استاد راهنما
23 حسن وجودی شهريور  1393مهندسی عمران تحلیل اندرکنش حائل– سنگ در تونل ها با استفاده از روش¬های تحلیلی و عددی   استاد راهنما
22 فرزاد موسی خانی شهريور  1393مهندسی عمران بررسي آزمايشگاهي تاثير اندازه ذرات در آزمايش برش مستقيم براي مصالح دانه اي   استاد راهنما
21 مژگان عباسیان مرداد  1394مهندسی عمران بررسی رفتار سطح مشترک خاک دانه‌ای- ژئوگرید در حالت برش مستقیم   استاد راهنما
20 سمیه جلفایی مرداد  1394مهندسی عمران مدل‌سازی سه بعدی حفاری تونل و پوشش   استاد راهنما
19 علی قدیری شهريور  1394مهندسی عمران تحلیل عددی پایداری لرزه‌ای شیروانی‌های خاکی   استاد راهنما
18 محمد آذری شهريور  1395مهندسی عمران مطالعه تحلیلی و عددی برآورد فشار سینه کار در تونل سازی مکانیزه با سپر (EPB)   استاد راهنما
17 نرگس کریمی درمنی شهريور  1395مهندسی عمران تحلیل دینامیکی مدفن‌های مواد جامد زائد با استفاده از روش‌های عددی   استاد راهنما
16 فرهاد عاصمی شهريور  1396مهندسی عمران- ژئوتکنیک پیش‌بینی فشار شروع ترک در سنگ با استفاده از آزمایش مقاومت فشاری تک محوری    استاد راهنما
15 محمد مهدی شالچیان شهريور  1396مهندسی عمران- ژئوتکنیک استفاده از روش آنالیز حدی در پایداری جبهه کار تونل و محاسبه فشار سینه کار و مقایسه بین روش آنالیز حدی و روش عددی   استاد راهنما
14 نسرین کفاش محمد‌جانی مهر  1396مهندسی عمران ژئوتکنیک تحلیل پایداری شیروانی‌های مسلح شده با شمع‌ها و ریز‌شمع‌ها   استاد راهنما
13 شاهین اسماعیلیان مهر  1396مهندسی عمران ژئوتکنیک تحلیل شمع و گروه شمع تحت اثر بار جانبی با در نظر گرفتن اندرکنش خاک و شمع   استاد راهنما
12 سهیلا نقدی مهر  1396مهندسی عمران ژئوتکنیک تحلیل دینامیکی دیوارای حائل بتنی به روش عددی   استاد راهنما
11 مریم سعادتی نژاد مهر  1396مهندسی عمران ژئوتکنیک تحلیل عددی رادیه- شمع‌های متصل و منفصل بر اثر بارهای لرزه‌ای   استاد راهنما
10 فریبا گروسی مهر  1396مهندسی عمران ژئوتکنیک تحلیل عددی اثر ناهمسانی زمین بر روی پایداری تونل و اندرکنش تونل و زمین   استاد راهنما
9 ریحانه جعفری مهر  1396مهندسی عمران ژئوتکنیک تحلیل عددی اندرکنش بین حفر تونل، سازه و فونداسیون در محیط‌های شهری   استاد راهنما
8 فاطمه اصحابی مهر  1396مهندسی عمران ژئوتکنیک تحلیل عددی شکست سنگ درزه‌دار تحت آزمایش فشاری تک محوری با روش اجزا مجزا   استاد راهنما
7 مجید بخشی مرداد  1397مهندسی عمران- ژئوتکنیک بررسی آزمایشگاهی اثر ریزساختار سنگ‌ها بر روی خصوصیات مقاومتی آنها   استاد راهنما
6 جبارالدین عباسی مرداد  1397مهندسی عمران- ژئوتکنیک تحلیل تئوری و عددی پدیده بریک- اوت   استاد راهنما
5 مهیار فرحی مرداد  1397مهندسی عمران- ژئوتکنیک تحلیل سه‌بعدی و محاسبه ظرفیت باربری گروه شمع‌ها با تاکید بر اثر خاک لایه‌ای و آرایش شمع‌ها   استاد راهنما
4 مهشاد صابری مرداد  1397مهندسی عمران- ژئوتکنیک تحلیل عددی سه‌بعدی تونل‌های دایروی تحت بار دینامیکی   استاد راهنما
3 مجتبی متقی ارديبهشت  1398مهندسی عمران- ژئوتکنیک استفاده از روش آنالیز حدی برای تحلیل دیوارهای حائل   استاد راهنما
2 محمد درخشان ارديبهشت  1398مهندسی عمران- ژئوتکنیک تحلیل دیوارهای حائل به روش آنالیز حدی تحت بارگذاری لرزه‌ای (تحلیل شبه­ استاتیکی)   استاد راهنما
1 کیمیا تیرگر شهريور  1398مهندسی عمران ژئوتکنیک تحلیل شیب های مسلح شده با ژئوسنتتیک ها در حالت استاتیکی و دینامیکی   استاد راهنما