خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:18987   بروزرسانی: 25-05-1394

Asghar Tajoddin
اصغر تاج الدین
مربي، مأمور به تحصيل داخل

پست الکترونيکی
tajoddin[at]znu.ac.ir      rasghart[at]yahoo.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/tajoddin-asghar

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده فنی-مهندسی، گروه کامپیوتر، اتاق e130، کدپستی 38791-45371